ชื่อ -นามสกุล คุณสันติ ศรีอ่อน
ประวัติการศึกษ
ปริญญาตรี : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาการประกันภัย
ปริญญาโท : HARTFORD UNIVERSITY CONN. USA
ตำแหน่ง(ด้านท่องเที่ยว)
1. รองนายกธุรกิจท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี
2. กรรมการสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาาคแห่งประเทศไทย
3. ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจ จ.นนทบุรี (แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด)
4. เจ้าของโรงแรมริเวอร์แคว แมนชั่นโฮเทล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตำแหน่งทางด้านธุรกิจ
1. ผู้อำนวยการภาคอาวุโส บริษัท เอไอเอ จำกัด./ ที่ปรึกษาอวุโส ฝ่ายขายภาคกลาง

ตำแหน่งทางด้านส้งคม
1. ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน 16 จังหวัดภาคกลาง(ตั้งโดย UNICEF)


 
click 1 2 3 4 5 6 7
 
 
  ติดตามรับฟังรายการ สาระกับดนตรี ดำเนินรายการโดย คุณสันติ ศรีอ่อน ได้ที่
FM. 96.75MHz. จ.นนทบุรี เวลา 09.00-11.00 น. ทุกวัน และลิ้งค์สัญญาณไปออกอากาศที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี FM.96.75 MHz.
FM. 98.75MHz. จ.นนทบุรี เวลา 09.00-11.00 น. ทุกวัน และลิ้งค์สัญญาณไปออกอากาศที่ จ.ปทุมธานี FM. 98.75 MHz.
เวลา 17.00- 22.00 น. วันอาทิตย์ ออกอากาศทั้งสี่คลื่น
และทางเว็บไซต์ www.ainont.com

บริษัท เอ.ไอ.นนท์ จำกัด
เลขที่ 70/7 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-5800900-05 โทรสาร 02-5800396
ติดต่อโฆษณา โทร 080-2706818
Copyright © 2011ainont.com